Aktuel venteliste

HUSK AT:
– du hvert år inden 1. april skal bekræfte, at du stadig ønsker at stå på vores venteliste. Ved at indbetale kr. 100 til Foreningens konto:  reg. 4467 kontonr. 1510 215 858

  Nr     dato            Navn

 1.  2014-04-21 BS
 2. 2016-05-11 Lisa Stilhof Larsen
 3. 2016-07-27 Eva Findsen
 4. 2017-04-05 Charlotte Kaas
 5. 2017-05-10 Agnete Lindegaard Ovesen
 6. 2017-06-16 Mimi Krebs
 7. 2017-06-16 Nana Marianne Samuel
 8. 2017-07-07 Shila Blaaberg
 9. 2017-07-13 Maja Barfoed
 10. 2017-09-08 Vibeke Rønsted
 11. 2018-03-19 Anne-Marie Eskesen
 12. 2018-03-27 Annette Glarborg Hansen
 13. 2018-10-30 Jesper Lund
 14. 2019-05-19 Hanne Suntum
 15. 2019-05-20 Gurli & Erling Jensenius
 16. 2019-05-20 Birgitte Aaberg
 17. 2019-07-14 Sara Rosamunde Borup
 18. 2019-08-06 Martin Vendel Nielsen
 19. 2019-10-04 Vibeke Tasmussen