Aktuel venteliste

HUSK AT:
– du hvert år inden 1. april skal bekræfte, at du stadig ønsker at stå på vores venteliste. Ved at indbetale kr. 100 til Foreningens konto:  reg. 4467 kontonr. 1510 215 858

  Nr     dato            Navn

 1.  2014-04-21 BS
 2. 2016-05-11 Lisa Stilhof Larsen
 3. 2016-07-27 EF
 4. 2017-04-05 Charlotte Kaas
 5. 2017-07-07 Shila Søholt
 6. 2017-07-13 Maja Barfoed
 7. 2017-09-08 Vibeke Rønsted
 8. 2018-03-19 Anne-Marie Eskesen
 9. 2019-05-20 Gurli & Erling Jensenius
 10. 2019-05-20 BAA
 11. 2019-07-14 SRB
 12. 2019-08-06 Martin Vendel Nielsen
 13. 2019-10-04 Vibeke  Hau Rasmussen
 14. 2020-01-25 ML
 15. 2020-01-26 Annelene Sofie S. Søgård
 16. 2020-02-27 Mariana Aakjær
 17. 2020-04-09 Mikkel & Lilliann Roulund
 18. 2020-04-10 RL
 19. 2020-04-13 Victoria Pedersen & Christian Christensen
 20. 2020-04-13 Max Nitschke
 21. 2020-04-20 Anne-Louise F. Sørensen
 22. 2020-05-19 MEW
 23. 2020-06-02 A
 24. 2020-06-03 Andreas F
 25. 2020-06-09 Lisette Strandfort
 26. 2020-06-30 Helene Lannov
 27. 2020-07-10 Pia Vestergaard Poulsen