Aktuel venteliste

Da vi er en lille haveforening med kun 36 daghaver til udlejning, har vi midlertidigt lukket for tilgang af opskrivning på ventelisten fra 27. januar 2021.

Venligst HUSK
– at hvis du fortsat ønsker, at stå på ventelisten, bedes du hvert år senest 1. april  indbetale kr. 100,00 på foreningens konto:  reg. 4467 kontonr. 1510 215 858.

  Nr.    Dato           Navn

 1.    2014-04-21   BS
 2.   2016-05-11   Lisa Stilhof Larsen
 3.   2016-07-27   EF
 4.   2017-04-05   Charlotte Kaas
 5.   2017-07-07   Shila Blaaberg
 6.   2017-07-13   Maja Barfoed
 7.   2017-09-08   Vibeke Rønsted
 8.   2018-03-19   Anne-Marie Eskesen
 9.   2019-05-20   Gurli & Erling Jensenius
 10.   2019-05-20   BAA
 11.   2019-07-14   SRB
 12.   2019-08-06   Martin Vendel Nielsen
 13.   2019-10-04   Vibeke  Hau Rasmussen
 14.   2020-01-25   ML
 15.   2020-01-26   Annelene Sofie S. Søgård
 16.   2020-02-27   Mariana Aakjær
 17.   2020-04-09   Mikkel & Liliann Roulund
 18.   2020-04-10   RL
 19.   2020-04-13   Victoria P Pedersen & Christian Christensen
 20.   2020-04-13   Max Nitschke
 21.   2020-04-20   Anne-Louise F. Sørensen
 22.   2020-05-19   MEW
 23.   2020-06-02   AD
 24.   2020-06-03   Andreas F
 25.   2020-06-09   Lisette Strandfort
 26.   2020-06-30   Helene Vig Lannov
 27.   2020-07-10   Pia Vestergaard Poulsen
 28.   2020-08-04   LB
 29.   2020-10-20   MN
 30.   2020-11-23   Mia Rovig og Simon Mangor Nilsson
 31.   2021-14-01  Karin Ravn Tornsberg
 32.   2021-27-01   Mette Nielsen
 33.   2021-27-01   LUKKET for opskrivning til venteliste