Udlejning af fælleshus

Prisen for leje af fælleshuset:

Pr. døgn Kr. 500,- + EL forbrug. pt. 3,- pr. kWh.

Et døgn regnes fra kl. 12.00 til 12.00-

Drikkevarer må kun forefindes når der er folk til stede.

Huset skal afleveres rengjort og i samme stand som det blev modtaget. Den der lejer Fælleshuset er naturlig ansvarlig for skader på indbo (borde, stole, service mm.)  Husk at melde det, hvis noget bliver ødelagt.

Af hensyn til  vore naboeer, der bor nærmest Fælleshuset, er det en selvfølge at unødig støjende adfærd, såvel under selve festlighederne, som ved hjemkørsel, ikke finder sted. Fælleshuset skal forlades senest kl. 01.00.

Inden Fælleshuses forlades skal:

  • vinduerne lukkes
  • lyset slukkes
  • gulvet fejes
  • ovn og komfur rengøres
  • affald fjernes-også fra toiletterne
  • dørene låses.

Flag må gerne benyttes, men husk, at det skal ned ved solnedgang, dog senest kl. 20.00