Info fra bestyrelsen

Indkaldes til ekstraordinær generalforsamling søndag d. 30 juni 2018, kl. 10.00 i Fælleshuset, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år
 4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Lørdag d.21. september 2019.

2018

OBS: Skraldebøtterne er lukket for sæsonen 2018 Søndag den 28 oktober:  Der lukkes for vandet

2017

OBS 27/9:  Skraldebøtterne ved fælleshuset bliver fjernet 10/10: Hækkenne skal være klippet 2. gang 29/10: kl 10 lukkes for vandet 29/11: Sidste gang de grønne spande tømmes. Tømmes ikke i vintermånederne, december, januar, februar.       Kære Alle Nu nærmer tiden sig hvor vi skal have besøg fra en anden haveforening til den årlige havevurdering. Vi håber selvfølgelig, at I har lyst til at deltage. Hvis I ikke ønsker at deltage, bedes I venligst melde fra senest d. 15 juni 2017 enten på mail frisch@hotmail.dk eller til et bestyrelsesmedlem. Vi kan allerede nu løfte sløret for, at Præmiefesten i år bliver afholdt af H/F Stadion d. 27 august 2017. Hækkene skal være klippet senest d. 26 juni i år.   Mange hilsner Bestyrelsen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d. 29 – 5 – 2017 kl 19.00

 i Fælleshuset, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2.  Valg af Stemmetællere
 3.  Godkendelse af referat af sidste års generalforsamling
 4.  Beretning
 5.  Årsregnskab
 6.  Godkendelse af budget
 7.  Indkomne forslag
 8.  Valg af formand/kasserer
 9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10.  Valg af revisorer
 11.  Valg til udvalg og fælleshus
 12.  Eventuelt

Forslag udsendes til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Der er indsendt forslag om at gøre en undtagelse og tillade afstemning ved fuldmagt. Det er en vedtægtsbestemt regel, som ikke kan besluttes af bestyrelsen, men udelukkende af generalforsamlingen.   PS.  Denne dag er almindelig flagdag.