Info fra bestyrelsen

HAVEFORENINGEN ”BREDELY”

 2023

Angående:
1. Indbetaling af haveleje.
2. Fællesarbejde for sommeren 2023

 1. Havelejen for første halvår 2023, bedes indbetalt på nedenstående kontonummer

Senest lørdag d. 4. marts 2023

Reg.nr.: 4467 Kontonummer: 1510 215 858

Det er som altid muligt at møde op og betale kontant lørdag d.11. marts 2023. Mellem kl.10.00-10.30 i fælleshuset.

For andet halvår indbetales på ovenstående kontonummer senest lørdag d.16. september 2023. Eller kontant ved fællesarbejdet lørdag d. 23. september 2023.

Havelejen er pr. halvår for Have 1-5    2275,-kr.
Have 6-37: 2375,- kr.

Der lukkes for vandet igen søndag d. 29. oktober 2023 kl. 10.00.

HAVEFORENINGEN ”BREDELY”

 Lyngby d. 8. februar 2022

Angående:    1. Indbetaling af haveleje.

 1. Åbning af vand.
 2. Opstilling af container.
 3. Generalforsamling.
 4. Fællesarbejde for sommeren 2022.
 1. Havelejen for første halvår 2022, bedes indbetalt på nedenstående kontonummer

Senest lørdag d. 5. marts 2022.

Reg.nr.: 4467 Kontonummer: 1510 215 858

 

Det er som altid muligt at møde op og betale kontant lørdag d.12. marts 2022. Mellem kl.10.00-10.30 i fælleshuset.

For andet halvår indbetales på ovenstående kontonummer senest lørdag d.17. september 2022. Eller kontant ved fællesarbejdet lørdag d. 24. september 2022.

Havelejen er pr. halvår for Have 1-5    2275,-kr.

Have 6-37: 2375,- kr.

Som aftalt på ekstraordinær generalforsamling er havelejen igen som for foråret 2021, dvs. uden den ekstraordinære forhøjelse som i efteråret 2021.

 1. Hvis vejret tillader det, vil der blive åbnet for vandet lørdag d. 2. april 2022 om formiddagen ca. kl. 10.00.

HUSK AT LUKKE ALLE VANDHANERNE FORINDEN.  HUSK DET ENDELIG, så vi undgår vandskader.

Alle havelejere skal være til stede, eller aflevere en nøgle til huset, til en nabo eller anden person. Er en havelejer eller anden person ikke til stede, vil vandet på pågældende havegang ikke blive åbnet.

Der lukkes for vandet igen søndag d. 24. oktober 2022 kl. 10.00.

 

 1. Container vil blive opstillet på Bredebovej på følgende dato:
 2. – 23. maj Containeren er kun til brændbare materialer. Det vil sige, ingen stauder, grene, sten, fliser, elektronik, hårde hvidevare, maling, m.m.

 

Med hensyn til container for grønt affald, så tages der beslutning på generalforsamlingen, om vi skal fortsætte denne ordning, da alle nu kan stille ubegrænset haveaffald ud hver anden uge fra 9. marts og til og med 30. november 2022.

Containere til husholdningsaffald åbnes d. 23. april og lukkes onsdag d. 28. september 2022.

 1. Generalforsamling søndag 1. maj 2022 kl.10 i fælleshuset.

 

 1. Fællesarbejde for sommeren 2022. Se vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldes til ekstraordinær generalforsamling søndag d. 30 juni 2018, kl. 10.00 i Fælleshuset, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år
 4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Lørdag d.21. september 2019.

2018

OBS: Skraldebøtterne er lukket for sæsonen 2018 Søndag den 28 oktober:  Der lukkes for vandet

2017

OBS 27/9:  Skraldebøtterne ved fælleshuset bliver fjernet 10/10: Hækkenne skal være klippet 2. gang 29/10: kl 10 lukkes for vandet 29/11: Sidste gang de grønne spande tømmes. Tømmes ikke i vintermånederne, december, januar, februar.       Kære Alle Nu nærmer tiden sig hvor vi skal have besøg fra en anden haveforening til den årlige havevurdering. Vi håber selvfølgelig, at I har lyst til at deltage. Hvis I ikke ønsker at deltage, bedes I venligst melde fra senest d. 15 juni 2017 enten på mail frisch@hotmail.dk eller til et bestyrelsesmedlem. Vi kan allerede nu løfte sløret for, at Præmiefesten i år bliver afholdt af H/F Stadion d. 27 august 2017. Hækkene skal være klippet senest d. 26 juni i år.   Mange hilsner Bestyrelsen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d. 29 – 5 – 2017 kl 19.00

 i Fælleshuset, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2.  Valg af Stemmetællere
 3.  Godkendelse af referat af sidste års generalforsamling
 4.  Beretning
 5.  Årsregnskab
 6.  Godkendelse af budget
 7.  Indkomne forslag
 8.  Valg af formand/kasserer
 9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10.  Valg af revisorer
 11.  Valg til udvalg og fælleshus
 12.  Eventuelt

Forslag udsendes til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Der er indsendt forslag om at gøre en undtagelse og tillade afstemning ved fuldmagt. Det er en vedtægtsbestemt regel, som ikke kan besluttes af bestyrelsen, men udelukkende af generalforsamlingen.   PS.  Denne dag er almindelig flagdag.