Aktuel venteliste

Venligst HUSK
– at hvis du fortsat ønsker, at stå på ventelisten, bedes du hvert år senest 1. april  indbetale kr. 100,00 på foreningens konto:  reg. 4467 kontonr. 1510 215 858.

  Nr.    Dato           Navn

 1.   21-04-2014   BS
 2.   06-08-2019   Martin Vendel Nielsen
 3.    25-01-2020   MWL
 4.   09-06-2020    Lisette Strandfort
 5.  27-01-2021    Mette Nielsen
 6.   04-09-2021    HA og PE
 7.    12-04-2022    Maj Rimestad
 8.    26-04-2022    Kirsten Neergaard
 9.     04-06-2022    A+B
 10.     09-07-2022    Anne Jørgensen
 11.     14-08-2022    Tanja Kantner
 12.     20-08-2022    Lisbeth og Bjarne Lundquist
 13.     20-02-2023    Ian Rigelsen
 14.     10-06-2023   Caja Skettrup
 15.     15-06-2023   Anne-Marie Eskesen
 16.     10-08-2023   Andreas Fenger
 17.     15-08-2023   HW
 18.     01-01-2024   Haliann Tooms