Aktuel venteliste

Venligst HUSK
– at hvis du fortsat ønsker, at stå på ventelisten, bedes du hvert år senest 1. april  indbetale kr. 100,00 på foreningens konto:  reg. 4467 kontonr. 1510 215 858.

  Nr.    Dato           Navn

 1.   21-04-2014   BS
 2.   27-07-2016   EF
 3.   05-04-2017   Charlotte Kaas
 4.   19-03-2018   Anne-Marie Eskesen
 5.   20-05-2019   Gurli & Erling Jensenius
 6.   20-05-2019   BAA
 7.   14-07-2019   SLR
 8.   06-08-2019   Martin Vendel Nielsen
 9.    25-01-2020   MWL
 10.    03-06-2020   Andreas F
 11.   09-06-2020   Lisette Strandfort
 12.   04-08-2020   LBP
 13.  27-01-2021    Mette Nielsen
 14.   04-09-2021    HA og PE
 15.   16-04-2022    Subir Kumar Nandy
 16.    12-04-2022    Maj Rimestad
 17.    26-04-2022    Kirsten Neergaard
 18.     09-05-2022   L Hammer
 19.     04-06-2022    A+B
 20.     09-06-2022    Julie Christina Bergstrøm
 21.     09-07-2022    Anne Jørgensen
 22.     25-07-2022    Laura Hjort Blicher
 23.     14-08-2022    Tanja Kantner
 24.     20-08-2022    Lisbeth og Bjarne Lundquist